heporak.fi

Etivisu

Heppox tarjoaa maatalousraaka-aineiden ja elävien eläinten agentuuritoimintaa. Yrityksemme on perustettu vuonna 1979 ja päätoimipaikkamme on Hämeenlinna. Olemme perheyritys, joka toimii saman perheen omistamana jo kolmannessa polvessa. Pyrimme myymään tuotteita, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä.

Mitä on agentuuritoiminta?

Agentuuritoiminta on myyntitoimintaa, jossa liike edustaa joitakin tiettyjä merkkejä. Me edustamme muunmuassa seuraavia merkkejä: Hevolax, Ponilax, Aloelax ja Pollelax.

Maatalousraaka-aineet

Pidämme ympäristönsuojelua erittäin tärkeänä arvona, mikä näkyy yritystoiminnassamme. Kaikki myymämme maatalousraaka-aineet hankitaan tuottajilta, jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. Tuotteidemme ympäristökuormitus on pyritty saamaan mahdollisimman pieneksi ja pyrimme kiinnittämään huomiota myös siihen, että edistäisimme arvoketjussamme työskentelevien ihmisten reilua toimeentuloa. Uskomme, että yhä useampi valitsee maatalousraaka-aineensa pyrkien suosimaan raaka-aineita, joilla on sosiaalinen missio. Ympäristönsuojelun lisäksi suosimme maatalousraaka-aineidemme valinnassa mahdollisuuksien mukaan myös suomalaisia tuotteita ja lähituotteita. Pyrimme osaltamme lisäämään maatalousraaka-aineisiin liittyvää tietämyspohjaa.

Elävät eläimet

Olemme erikoistuneet suomenhevosten kasvattamiseen ja myyntiin. Palvelumme sisältää myös hevoskuljetuksen kaikkialle Suomeen. Kysy lisää hevoskasvatusosastomme päälliköltä Matti Ristolalta, johon saat yhteyden soittamalla arkisin kello 12-14 välillä numeroon +358 23456567. Hevosten lisäksi välitämme myös muita maatilan eläimiä, kuten kanoja, kukkoja, vuohia, lampaita ja lehmiä. Matti Ristola osaa kertoa lisätietoja myös muiden välittämiemme eläinten osalta.

Ympäristövaikutukset

Maatalous aiheuttaa enemmän kuin puolet elintarvikeketjuun liittyvistä ympäristövaikutuksista. Näistä vaikutuksista merkittävimpiä ovat ravinnepäästöt, jotka aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä sekä ilmastopäästöt. Maatalous aiheuttaa myös happamoitumista, otsonin muodostumista alailmakehään sekä happivajausta vesistöissä. Maatalous on ympäristön kannalta kuluttavaa monin tavoin; sen vuoksi kuluu runsaasti uusiutumattomia luonnonvaroja sekä vesivarat ehtyvät ympäri maailman. Erityisesti raakafosforivarantojen sekä fossiilisten polttoaineiden ehtyminen lopullisesti on uhkakuva, jota vastaan meidän pitäisi mielestämme taistella kaikin mahdollisin olemassa olevin keinoin. Maatalous aiheuttaa myös myrkkyvaikutuksia ympäristölle, koska maataloudessa käytetään erilaisia torjunta-aineita. Maatalous vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen ja maan viljavuuteen. Se aiheuttaa muutoksia maisemissa ja vaikuttaa tuotantoeläinten hyvinvointiin. Suomessa ruoka aiheuttaa suuren osan, noin kolmasosan, ympäristökuormasta. Ruuan tuotanto aiheuttaa esimerkiksi rehevöitymistä. Maatalous aiheuttaa yli puolet kaikesta ihmisen toiminnan vuoksi vesistöihin joutuvista ravinteista.

Tiloilla, joista hankimme myymämme maatalouden raaka-aineet, pyritään vähentämään rehevöittäviä päästöjä kasvinviljelyssä. Keinoja rehevöittävien päästöjen vähentämiseen ovat esimerkiksi ravinteiden käyttämisen optimoiminen. Tiloilla rakennetaan myös kasvipeitteisiä suojakaistoja vesistöjen ja peltojen väliin.

Lannan käsittely aiheuttaa suurimmat ongelmat eläintuotannon osalta; lannan vääränlainen käsittely aiheuttaa ravinnepäästöjä ympäristöön. Tiloilla, joista hankimme myymämme tuotteet, pyritään hyödyntämään eläinten lanta aikaisempaa paremmin kasvinviljelyssä. Ylilannoitusta pyritään välttämään. Yhteistyötiloillamme pyritään myös suunnittelemaan eläinten ruokinta aikaisempaa tarkemmin, jolloin ravinteet voidaan hyödyntää aikaisempaa paremmin ja vesistöjen rehevöitymistä voidaan tätä kautta vähentää.

Tilat, joilta hankimme tuotteemme, ovat luomusertifioituja tiloja. Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että luomutilat tuottavat fosfori- ja typpipäästöjä tavanomaisia tiloja vähemmän. Näin ollen luomutilat aiheuttavat myös vähemmän vesistöjen rehevöitymistä tavanomaisiin tiloihin verrattuna. Typpipäästöjen riski on merkittävästi alhaisempi luomukarjatiloilla, -maidontuotantotiloilla ja –lihantuotantotiloilla tavanomaisiin karja-, maidontuotanto- ja lihantuotantotiloihin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että luonnonmukaisilla kotieläintiloilla rehusta ja lannasta tulee huomattavasti vähemmän typpeä. Näillä tiloilla myös fosforipäästöriski on alhaisempi.

Maatalous aiheuttaa runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä, joita aiheutuu esimerkiksi lantaa käsiteltäessä. Märehtijöiden suolistossa syntyy metaania, samoin silloin kun lantaa käsitellään hapettomasti. Metaania syntyy myös viljeltäessä riisiä sekä biojätteen hajotessa kaatopaikoilla hapettomasti. Metaanin syntymistä voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä broilerinlihaa nauhan lihan sijaan tai välttämällä tai vähentämällä lihansyöntiä kokonaisuudessaan. Riisin sijaan voi käyttää esimerkiksi valikoimistamme löytyvää suomalaista luomulaatuista ohraa ja lisäksi voi opetella vähentämään ruokahävikkiä. Biojätteen tehokas lajittelu on myös kotitalouden tehokas keino metaanipäästöjen vähentämiseksi.