heporak.fi

Kemikaalit

Kiinnitämme suurta huomiota siihen, etteivät myymämme elintarvikkeet sisältäisi haitallisia kemikaaleja. Olemme huolissamme siitä, että ajoittain kuulemme, kuinka elintarvikkeille tehtävissä valvontatarkastuksissa on löytynyt esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Kasvinsuojeluaineita käytetään, jotta saataisiin torjutuksi kasvitauteja, erilaisia tuholaisia sekä rikkakasveja. Suomessa tällaisten aineiden käyttöä säännellään tarkoin rajoituksin, mutta tästä huolimatta näitä jäämiä löydetään toisinaan. Jäämiä on löytynyt esimerkiksi pähkinöistä, hedelmistä, kasviksista ja viljasta. Kotimaisista tuotteista jäämiä on löytynyt vähemmän kuin ulkomaisista tuotteista.

Jäämät

Kasvinsuojeluaineiden jäämien lisäksi voi elintarvikkeista löytyä eläinlääkejäämiä. Kiinnitämme suurta huomiota siihen, että tuottajat, joilta hankimme myymämme tuotteet, varmistavat että heidän tuottamansa elintarvikkeet eivät sisällä eläinlääkejäämiä. Tuottajamme noudattavat esimerkiksi eläinlääkinnän vaatimia varoaikoja.

Elintarvikkeet voivat sisältää myös raskasmetalleja, POP-yhdisteitä eli pysyviä orgaanisia yhdisteitä, ruuan valmistuksen aikana syntyviä vahingollisia aineita kuten akryyliamidia, luonnon omia aineita kuten nitraattia, bakteerien ja homeiden aineenvaihdunnasta vapautuvia tuotteita kuten homemyrkkyjä, tarkoituksella lisättyjä kemikaaleja kuten lisäaineita sekä aineita, jotka irtoavat pakkausmateriaaleista.

Antibioottien, kasvuhormoneiden tai muiden lääkkeiden jäämät saattavat aiheuttaa kuluttajalle esimerkiksi allergioita tai muunlaisia vaikutuksia hänen terveyteensä. Usein elintarvikkeiden ulkonäköä pyritään parantamaan erilaisilla väriäineilla ja niiden koostumusta pyritään parantamaan erilaisilla stabilointiaineilla. Monien elintarvikkeiden makua pyritään parantamaan erilaisilla aromaattisilla aineilla ja niiden säilyvyyttä pyritään parantamaan erilaisilla säilöntäaineilla. Elintarvikkeisiin lisätään usein myös vitamiineja. Kaikkien lisäaineiden käyttöä säädellään elintarvikelainsäädännön avulla. Peruselintarvikkeisiin ei saa lisätä ollenkaan lisäaineita. Tämän vuoksi ruoka kannattaakin pyrkiä tekemään perusraaka-aineista.

Kuljetus

Transporteiden kuljetusmatkat ovat todella pitkiä, minkä vuoksi monet elintarvikkeet joudutaan suojaamaan erilaisilla kemikaaleilla, jotta ne kestävät kuljetusta. Tämä koskee erityisesti elintarvikkeita, jotka tulevat ulkomailta. Tästä syystä pyrimme hankkimaan mahdollisuuksien mukaan myymämme elintarvikkeet Suomesta ja lähiötuotettuina. Suomalaisen suosiminen on järkevää tässäkin suhteessa!

Ruokamyrkytys

Vaikka lisäaineiden käyttöä säädellään lakien avulla, kannattaa esimerkiksi hedelmät pestä kunnolla ennen kuin ne tarjotaan syötäviksi. Ruokamyrkytykset aiheutuvat yleensä siitä, että elintarvikkeita käsitellään virheellisesti. Tällaisia virheellisiä käsittelytapoja ovat esimerkiski elintarvikkeiden hidas jäähdyttäminen, lämpimässä säilyttäminen, kypsentäminen epätäydellisesti ja käsittely epähygieenisellä tavalla. Kun säilytät elintarvikkeet kylmässä, estät bakteereja kasvamasta. Ruuan kuumentaminen tuhoaa suuren osan bakteereista. Tulee kuitenkin muistaa, että osa bakteereista kestää kuumennuksen.

Geenimuunnellut elintarvikkeet

Viime aikoina on puhuttu runsaasti muuntogeenisistä elintarvikkeista, joita ei meidän valikoimistamme löydy lainkaan. Tällaisten muuntogeenisten elintarvikkeiden markkinoille tuonti on luvanvaraista toimintaa. Tästä huolimaatta markkinoilta saattaa löytyä tuotteita, joiden raaka-aineina on käytetty geenimuunneltuja raaka-aineita, mutta epätäydellisten pakkausmerkintöjen vuoksi nämä ovat päässeet markkinoille eikä kuluttaja aina edes tiedä ostavansa elintarvikkeita, jotka sisältävät geenimuunneltuja raaka-aineita.

Monimuotoisuuden vaaliminen

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on toimintamme tärkeä arvoperusta. Olemme sitä mieltä, että monimuotoisuus on rikkautta. Valitettavasti maatalous on yksi luonnon monimuotoisuuden vaalimisen uhkista ja maatalous aiheuttaa luonnolle paljon haittaa. Tästä syystä hankimme myymämme tuotteet luomutiloilta sekä tiloilta, jotka ovat sitoutuneet vaalimaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä kaikin mahdollisin tavoin.

Nykymaailmasta katoaa lajeja 100 tai jopa 1000 kertaa nopeammin kuin aikaisemmin ja jopa 140 lajia kuolee päivittäin sukupuuttoon. Voidaan puhua jopa sukupuuttoaallosta. Ympäristönmuutokset, joihin myös perinteinen maatalous vaikuttaa, ovat usein yhteydessä näihin sukupuuttoaaltoihin. Historiaa kaivelemalla esiin nousee esimerkiksi dinosaurusten kuoleminen sukupuuttoon. Ihminen on valitettavasti syypää monen lajin sukupuuttoon kuolemiseen omien toimiensa kautta muuttaessaan ympäristöä nopeassa tahdissa omaan käyttöönsä sopivaksi. Ekosysteemin toiminta häiriintyy ihmisen toiminnan vuoksi. Ihmisen toimet kuormittavat luontoa päästöillä ja monia luonnonvaroja käytetään yksinkertaisesti aivan liikaa luonnon kantomäärään nähden. Ihminen myös muuttaa monien lajien elinolosuhteita muokatessaan ympäristöä omaan käyttöönsä sopivaksi. Tällöin uusi elinympäristö ei enää välttämättä vastaakaan kyseisen lajin tarpeisiin ja elämästä voi tulla jopa täysin mahdotonta. Tehdään yhdessä maailmasta edes hieman parempi paikka ja suositaan luomua sekä vastuullista elintarvikkeiden tuottamista!